Var med i gudstjänster från Gottsunda församling hemifrån

Länk till gudstjänsterna hittar du här.

Gottsunda församlings ordinarie gudstjänster fortsätter att firas i kyrkorna – med maximalt 8 deltagare. Gudstjänsten från Gottsunda kyrka söndag kl. 11 livesänds och ligger kvar i drygt 1 vecka. Länk till Gottsunda församlings Youtubekanal finns här.

Gudstjänster firas i församlingen vanligen

  • Gottsunda kyrka torsdagar kl. 18 veckomässa (med nattvard)
  • Gottsunda kyrka söndagar kl. 11 högmässa eller mässa (med nattvard) eller gudstjänst (utan nattvard)
  • Sunnersta kyrka söndagar kl. 15 mässa eller gudstjänst

inspelad psalm eller musik eller andakter

Ibland lägger församlingen upp en kort andakt, musik, psalm eller en hälsning. Se vidare församlingens Youtubekanal och på Gottsunda församlings Facebooksida