Meny

Att vandra tillsammans i gudstjänst

Vi ställer inte in men vi ställer om - vandringsgudstjänster med Tunabergskyrkan.

Vandringsgudstjänst till Frälsarkransen varje söndag t o m augusti med start kl 10 vid Tunabergskyrkan. Undantag: Söndagarna 28/6 och 2/8 då det blir gudstjänst kl 13 på Tunakolonin.

Tunabergskyrkans gudstjänster på söndagar blir fortsättningsvis vandringsgudstjänster som går till Frälsarkransplatsen i Gamla Uppsala.

Gudstjänsterna inleds utanför Tunabergsyrkans entré med klockringning kl 10. Därefter vandrar vi tillsammans till Frälsarkransplatsen.

Tag gärna med något att sitta på, campingstol eller sittunderlag. Enkelt fika serveras efter gudstjänsten. Vandringen är ca 2 km enkel väg på lättillgängliga gångvägar. Vid extremt dåligt väder hänvisar vi till pastoratets inomhusgudstjänster eller webbsända gudstjänster.

Efteråt kan man fortsätta vara ute i de vackra omgivningarna eller vandra tillbaka mot Tunabergskyrkan. Cykel kan med fördel tas med om du har det.

I övrigt är det kläder efter väder som rekommenderas.

Har du frågor? Kontakta gärna oss: 
Matilda Oldeberg  eller Mattias Lönnebo