Vad planeras i år?

Vad har församlingar och enheter planerat för 2020 och vilken budget har Kyrkofullmäktige godkänt att pastoratet ska förhålla sig till? Här kan du ta del av Verksamhetsplan med budget för Uppsala pastorat.