Foto: Tove Alderin

Utställning Uppsala domkyrkas gosskör 100 år: Ögat njuter, ögat hör – hjärtat förnimmer

Uppsala domkyrkas gosskör har fyllt 100 år. Detta firas med en omslutande, immersiv utställning av ljud- och ljusreaktiva körverk i kyrkorummet 9 maj–12 september 2021: ​Ögat njuter, ögat hör – hjärtat förnimmer.

Ögat njuter, ögat hör – hjärtat förnimmer

I utställningen ”hör ögat” genom att ljudvågor från gossarnas sång i åtta körverk transformeras till ljusvågor, unika visuella gestaltningar som breder ut sig sfäriskt i rummet.​ I Uppsala domkyrkas högkor möter du exempel på gosskörens sång i åtta ljusreaktiva ljudverk av toner, ljus och färg.

utställning ​Ögat njuter, ögat hör – hjärtat förnimmer

9 maj - 12 september 
Öppet dagligen 08.00 - 18.00
Uppsala domkyrka

Invigning av utställningen på Gosskörernas dag 9 maj

Söndag 9 maj under högmässan i Uppsala domkyrka kl. 11.00
Annica Anderbrant
Uppsala domkyrkas gosskörs gossopraner
Margareta Raab
Andrew Canning
Gudstjänsten livesänds här

Nathan Söderblom och Uppsala domkyrkas gosskör

Utställningens titel kommer från ärkebiskop Nathan Söderbloms tal vid invigningen av domkyrkans gosskörläktare 1924. Kören grundades på hans initiativ och möjliggjordes av flera donationer från majorskan Sally von Bahr. Den kom att bli Sveriges första gosskör i modern tid och är fortfarande ett uppskattat inslag i Uppsalas kulturliv och domkyrkans gudstjänster och konserter. Genom åren har den gett tusentals pojkar och unga män möjlighet att utveckla sin sångröst och sitt musikintresse och skapat starka vänskapsband.

Ärkebiskop Söderblom betonade skönhetens betydelse för att uttrycka det heliga: musiken, konsten, arkitekturen.

försiktighetsåtgärder

Inne i kyrkorummet finns anslag uppsatta som uppmanar till att hålla rekommenderat avstånd vid besök i kyrkorummet, samt att sitta ned vid särskilt anvisade platser. 

Utställningsproduktion

Curator/utställningsproducent: Helene Warpe
Curator/konstnärlig gestaltning: Tove Alderin
Texter: Lars Åstrand
Teknisk produktion: Nils Fridén och Tove Alderin
Stockholm glas, Rasmus Nossbring och Simon Klenell
Grafisk formgivning: Sophia Wood

Tack till

Världsklass Uppsala, Anders Walls stiftelse, Konstnärsnämnden, Uppsala kommun, Upplandsmuseet, Sally von Bahrs fond, Gosskörsfonden, Förbundet kyrkomusik i Uppsala, UngiKör, Sensus studieförbund, Anders Dillmar