Uppsala katedralsångare och ReBaroque framför Bachs Magnificat

Kör, instrumentalister och solister under ledning av Ulric Andersson ger konsert i domkyrkan söndag 10 oktober kl 18.00.

Marias lovsång i Bachs tolkning

Johann Sebastian Bachs Magnificat skulle ha blivit en av förra vårens stora uppsättningar i Uppsala domkyrkas egen regi. På grund av pandemin blev det inte så, och därför är Ulric Andersson, domkyrkoorganist och körledare, desto mer förtjust över att nu till sist få framföra verket tillsammans med Uppsala katedralsångare, den välkända barockorkestern ReBaroque samt en rad sångsolister. På konsertprogrammet står utöver tonsättningen av Marias lovsång även Bachs Kantat nr 182. Biljetter finns att köpa via ticketmaster och i Katedralbutiken, 018-430 36 30.

marias lovsång - nu på tacksägelsedagen

Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare: han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.

ur Marias lovsång, Lukasevangeliet 1:46

Så här skriver Ulric Andersson själv om hur tematiken i verket kan fungera även så här dags på kyrkoåret:

Varför gör vi på detta viset?

Dagens konsert innehåller musik som är tänkt för helt andra söndagar under kyrkoåret. Anledningen till detta lite märkliga repertoarval är naturligtvis att hela produktionen flyttats flera gånger under pandemiperioden. Därför fångar vi första, bästa och mest lämpade söndag för detta framförande. Tema på Tacksägelsedagen är Lovsång och kan därmed motivera Marias lovsång, även om verket passar ännu bättre en av kyrkoårets Mariadagar. Dock bör nämnas Magnificat alltid ingår som ett fast sjunget moment i vespergudstjänsten.
     Magnificat, eller Marias lovsång, komponerades troligen för julen 1723 och då i Ess-dur med vidhängande fyra julsatser, ämnade att sjungas inne i Magnificat. Dessa satser kan dock, vilket vi gör idag, utelämnas, då verket framförs vid annan tidpunkt än jul.
     Dagens D dur-version gjordes av Bach omkring 1731. Denna omarbetning skedde troligen för att kunna använda så kallade D-trumpeter. Man tror att Bach inte hade tillgång till Ess-trumpeter.

Även kantat 182 har anknytning till Maria och är ursprungligen tänkt att framföras på Jungfru Marie bebådelsedag eller Palmsöndagen. Kantaten framfördes i Weimar första gången 1714 eller 1715, därefter i omarbetat skick i Leipzig den 25/3 1725.  

J.S. Bach - Magnificat och Kantat nr 182

Uppsala domkyrka söndag 10 oktober kl 18.00
Uppsala katedralsångare
ReBaroque
Eva Ericsson Berglund, sopran
Ivonne Fuchs, alt
Carl Unander Scharin, tenor
Staffan Liljas, bas
Dirigent: Ulric Andersson