Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Uppsala Besöksadress: Domkyrkoplan 2 A, 75310 Uppsala Postadress: BOX 897, 75108 UPPSALA Telefon:+46(18)4303500 E-post till Svenska kyrkan Uppsala

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Unikt fynd av vikingahistoria funnet vid Gamla Uppsala prästgård

Svenska kyrkan Uppsala besökte pressvisning vid Gamla Uppsalas prästgård den 3 juli 2019 för att se båtgraven.

En intakt båtgrav har hittats med en man, hans häst och hund. Vapenutrustning i form av svärd, sköld och spjut fanns vid hans sidor. Svärdet låg vid hans högra hand. Det fanns också en rikt utsmyckad kam och järnbeslag med andra detaljer som förmodligen är en vacker hästutrustning. När Svenska kyrkan Uppsala besöker platsen håller arkeologerna på att ta hand om ett svärd som lindas in i olika material för att försäkra en säker upptagning från graven. I fören av det som en gång var båten sitter en arkeolog från Arkeologerna och sopar försiktigt fram huvudet från den häst som låg i båten.

På 1970-talet fann man båtgravar i närområdet - men på den tiden kunde man inte utföra de undersökningar som kan göras idag. Nu har arkeologer hittat en intakt båtgrav som ska undersökas med nutida metoder och teknologi. De har också hittat en skadad båtgrav i närheten, men att hitta en intakt båtgrav är ett sensationellt fynd med tanke på hur sällan ett sådant fynd görs. Det finns till och med spår av träet från båten i graven.

-         Själva båtarnas konstruktion är också viktiga att undersöka till exempel för att se om det är gamla båtar eller nytillverkade för begravningstillfället, säger arkeolog Lena Beronius Jörpeland.


Vanligtvis är historiska fynd från vikingatid ganska svåra att upptäcka bara från ytan av ett landskap. Båtgraven kan berätta mer idag än vi någonsin förut kunnat få reda på av fynd liknande det här. Vem är mannen som blivit begravd i båten? Från undersökningsmetoder idag går det att få reda på mer om olika material, om dåtidens sociala förhållanden, mannens härkomst etc. Det går också att göra jämförelser med tidigare båtgravsfynd, vilket kommer att visa på skillnader och likheter. Undersökningar med prover av idag kan till och med avslöja material som lades i båtgraven som inte längre syns, utöver de föremål som hittats.

Båtgraven väcker många funderingar – Andra gravar från samma tid berättar att de vanligtvis kremerade avlidna men den här mannen blev inte kremerad. Ett urval av fynden kommer att ställas ut i sommar på Gamla Uppsala museum och på Historiska museet i Stockholm i höst. När Arkeologerna har flyttat alla fynd, kommer gravens form i jorden att bevaras.

Svenska kyrkan Uppsala kommer att bygga ett nytt församlingshem i anslutning till den gamla prästgården och planerar att märka ut var graven finns. 

Läs mer och följ historian om båtgraven vid Gamla Uppsalas prästgård på Arkeologerna.