Meny

Två utbildningsdagar i första hjälpen till psykisk hälsa - äldre

Gå utbildningen som genomförs av utbildade instruktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa - äldre. Läs mer och anmäl dig via länken till Sensus längst ner.

Utbildningen, som diakonerna i Svenska kyrkan Uppsala anordnar, kommer att vara i Stiftets hus under vår 2020 och är utformad av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) i samarbete med Sveriges kommuner och Landsting (SKL).

Om utbildningen

Det här är en utbildning som lär dig hur du bäst tar kontakt och inleder första hjälpen till psykisk hälsa (mhfa.se).

Äldres psykiska hälsa och ohälsa är ett område som under lång tid varit underutvecklat. Behoven är stora och fler äldre än yngre riskerar att drabbas av depression.

Utbildningen syftar till att öka medvetenheten kring äldres psykiska hälsa. Den sätter fokus på bemötande och hur man som medmänniska kan närma sig och ge råd och stöd till en person med psykisk ohälsa. Ett annat mål med utbildningen är att via kompetenshöjning minska de fördomar och tabun som finns inom området.

Fakta

12-15 procent över 65 är drabbade av en depressionssjukdom, motsvarande för hela befolkningen är 4-10 procent. Det finns en förhöjd risk för suicid, framförallt bland män över 85 år. Äldre använder psykofarmaka i högre utsträckning än andra.
Det finns effektiva metoder att behandla psykisk ohälsa hos äldre likväl som hos yngre.

 

Program dag 1 | Kaffe med tilltugg serveras under dagen

09.00 - 12.15
Psykisk hälsa och ohälsa hos äldre
* Psykiska problem och sjukdomar i samband med åldrande.
* Olika behandlingsmetoder, återhämtning och tillfrisknande vid psykisk sjukdom.
* Handlingsplan för första hjälpen till psykisk ohälsa för äldre.

12.15 - 13.15 Lunch sker på egen hand

13.15 - 17.00
Depression, självmordsbeteende, mat- och sömnsvårigheter
* Tecken, symptom, riskfaktorer, behandlingsmetoder och första hjälpen.
* Förutsättningar, kristillstånd och handlingsplan för första hjälpen.

 

Program dag 2 | Kaffe med tilltugg serveras under dagen

09.00 - 12.15
Ångestsjukdomar och demens hos äldre
* Tecken, symptom, riskfaktorer samt olika demenssjukdomar.
* Kristillstånd, första hjälpen vid panikattack och traumatiska händelser.
* Demenssjukdomar, konfusion (delirium), behandling, vård och omsorg.

12.15 - 13.15 Lunch på egen hand

13.15 - 17.00
Psykossjukdomar hos äldre och substansrelaterade tillstånd
* Tecken, symptom, riskfaktorer, behandlingsmetoder och första hjälpen.
* Kristillstånd och första hjälpen vid aggressivt beteende, berusningstillstånd
och vid medicinskt nödläge.

 

Datum och tider

13/3 och 17/3 kl. 9.00- 16.00.
Lokal: Stiftets hus, Dragarbrunnsgatan 71.
Kostnad: 300:-, bok samt för- och eftermiddagsfika ingår.
Lunch på egen hand.

 

Anmäl dig senast 6/3 på Sensus sida.