Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Uppsala Besöksadress: Domkyrkoplan 2 A, 75310 Uppsala Postadress: BOX 897, 75108 UPPSALA Telefon:+46(18)4303500 E-post till Svenska kyrkan Uppsala

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Tobias Sjöberg: Nåd

Samtal med konstnären, söndag 25 augusti kl 13, Fredens kapell, Uppsala domkyrka.

I relation till utställningen ”Nåd”, som just nu visas i Uppsala domkyrka, inbjuds besökarna till publika sammankomster i Fredens kapell, av dessa återstår ett tillfälle nu på söndag:

Samtal: Om upplevande
Söndag 25 augusti kl 13

Prästen Kristin Windolf samtalar med filosofen Jonna Bornemark och konstnären Tobias Sjöberg. Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola och uppmärksammades förra året för boken Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde. Fri entré.

Tobias Sjöberg

Det finns ingen tro utan handling. Det finns ingen handling utan tro.

Ur: Samtal med änglar nedtecknade av Gitta Mallasz.

Nåd - installationer och målningar i Uppsala domkyrka 16 juni - 2 sept 2019

– Allt jag delger är process, något pågående och ett förhållningssätt där gudstjänsten tar sin början, menar konstnären Tobias Sjöberg.

Tobias Sjöbergs arbete berör ofta gränsen mellan förgänglighet och beständighet, där något omvandlas i mötet med sin omvärld såväl fysiskt substantiellt som socialt. I en följande snarare än en styrande process låter han själva handlandet, akten som föregått verkens tillkomst, vara påtagligt närvarande. Så här beskriver Tobias själv processen:

”Jag önskar att utställningen får utforska det levande, livet självt. Därmed har jag också velat låta inkludera och korrespondera med allt vad domkyrkan står mitt i just nu – byggnationer, renovering, restaurering, tält och baracker. Allt det har jag i processen låtit få bli också mitt eget inre och yttre rum, som en kroppslighet för en konstnärlighet och skapelseakt – där verken, bland gravar, kor och altare låter sig införlivas genom alltings omständighet och föränderlighet”.

Utställningen äger rum på flera platser i domkyrkan och gestaltar och
belyser en förvandlingsprocess såväl i verken, som i och genom människan som träder in i kyrkorummet.

 

Tobias Sjöberg
Uppsala domkyrka 16 juni–2 september
Vernissage söndag 16 juni kl 13