Paret Daniel och Monica Jayaraj syns infällda mot en bild av en rak väg i ett naturlandskap i norra Indien.
Foto: Unsplash / Privat

Temaeftermiddag om mission i S:t Pers kyrka 10 oktober

Nyhet Ändrad

Missionärsparet Daniel och Monica Jayaraj från Indien föreläser och samtalar tillsammans med Henrik Rosén, Birgitta Walldén och Hannes Huusko.

Vad kan vi lära av varandra inom den världsvida kyrkan?
Vad innebär missionsuppdraget i vår tid?

De frågeställningarna blir utgångspunkten för temaeftermiddagen Tillsammans i Guds mission i S:t Pers kyrka torsdag 10 oktober kl 13.30-17.30.

Programmet hålls i samband med att 150-årsjubileet för Svenska kyrkans mission uppmärksammas och gästas av Daniel och Monica Jayaraj, returmissionärer från Svenska kyrkans indiska systerkyrka Tamil Evangelical Lutheran Church. Daniel Jayaraj är biskop emeritus inom TELC och Monica Jayraraj är lärare samt ledamot av Women´s Fellowship. Bland övriga medverkande märks Henrik Rosén, missionsteolog, Birgitta Walldén, tidigare medarbetare inom Svenska kyrkans mission, samt Hannes Huusko som är präst i S:t Pers kyrka.

Program

13.30 Andakt i kyrkan
14.00 Erfarenheter från Mission i retur, ett samarbetsprogram under 1990-talet i Svenska kyrkans missions regi med samarbetskyrkor i syd.
15.15 Fika med samtal i grupper
16.00 Mission idag - en utmaning för Svenska kyrkan

Anmälan gör du här eller via mejl enligt nedan.
Mer information:
Hannes Huusko, hannes.huusko@svenskakyrkan.se

150-årsjubileum 

Svenska kyrkans mission bildades 1874 och missionsarbete startades i Sydindien och Sydafrika. 2024 firas 150-årsjubileum då Act Svenska kyrkan under året lyfter temat ”150 år av internationellt engagemang” och stift och församlingar i hela landet arrangerar olika program.