En tavla föreställande ett vackert landskap men ett stilla vattendrag som flyter genom det.
Foto: Paul Sandby/Birmingham Museum Trust

Stilla måndagar i Sunnersta

Nyhet Ändrad

Inled veckan på bästa möjliga sätt i en miljö där skapande och stillhet ges utrymme. Återstående tillfälle för vårterminen är 5 juni klockan 09.45-13.15.

Varmt välkommen till Stilla måndagar i Sunnersta kyrka, en oas i vardagen för dig som längtar efter stillhet och ro.

Vi inleder med andakt och fortsätter med skapande aktiviteter i tystnad. Medtag gärna egen lunch. Avslutning med fika och samtal. Ledare för Stilla måndagar är präst Åsa Enochsson Stjernström.

Återstående tillfälle vårterminen 2023:

5 juni, kl 09.45-13.15
Sunnersta kyrka
Buss nummer 8

Frågor och anmälan till präst Åsa Enochsson Stjernström på tel. 018 – 430 38 20, eller via mail,  asa.enochsson@svenskakyrkan.se