Foto: Maria Svensk IKON

Stiftelsen Mathilda Lundholms fond

Med syfte att underlätta för äldre (65+) ensamstående/ensamboende kvinnor. Ansök genom att fylla i blanketten som du kan ladda hem här, skriv ut och lämna till diakonen i någon av församlingarna eller posta.

Ladda ner Ansökningsblankett här.

Blanketten går också att hämta i någon av kyrkorna i nedan nämnda församlingar.

Fondens syfte är att underlätta för äldre ensamstående/ensamboende kvinnor. Stämmer det för dig? Ansök gärna om bidrag ur Stiftelsen Mathilda Lundholms fond 2020. Ifylld ansökningsblankett kan antingen lämnas in till diakonen i någon av församlingarna eller postas till: 
Stiftelsen Mathilda Lundholms fond
c/o Uppsala pastorat
Box 897
751 08 UPPSALA

Läs mer i ansökningsblanketten om vad du behöver fylla i, samt information om varför du kan få bidrag. Där hittar du också kontaktperson för eventuella frågor. Utdelning ur fonden görs till mantalsskrivna i Uppsala domkyrkoförsamling, Helga Trefaldighets församling, Vaksala församling, Gamla Uppsala församling och Gottsunda församling. Utdelningen är skattefri. 

Välkommen med din ansökan!