Foto: BRRT /Pixabay

Sportlovspåsen

Sankta Maria kyrka erbjuder barn i låg- och mellanstadieåldrarna en sportlovspåse, ett aktivitetspaket som räcker en hel vecka.

Sportlovskul på påse

Det kommer att finnas allt från pyssel, recept, aktiviteter utomhus till bibeltext med reflektion och frågeställningar. Något att göra alla veckans sju dagar. Vill du ha en påse? Mejla då till församlingspedagog Sargit Sundström senast 15/2 så kommer påsen att finnas klar att hämta 21/2.

  • För dig som går i låg- eller mellanstadiet och bor i Helga Trefaldighets församling
  • Anmälan senast 15 februari till Sargit Sundström
  • Hämtas 21 februari i Sankta Maria kyrka, under öppen kyrka eller efter överenskommelse