Meny

Söndagsskolan i Gottsunda kyrka

Söndagsshäng men också en plats att under lekfulla former lära sig mer om kristen tro och hur vi vill vara med varandra.

I söndagsskolan är det häng från ca 10.30.  Den som vill kan få en uppgift i gudstjänsten, som att bära korset i början eller dela ut psalmböcker till dem som kommer. Barnen är med ett tag i gudstjänsten, för att sedan träffas själva för sång, skapande, skratt, och för att stanna i berättelser ur Bibeln. Under lekfulla former lär vi oss mer om kristen tro och hur vi vill vara med varann.

Efter en stund är barnen med i gudstjänsten igen. De som vill kan ta emot nattvarden. Efter gudstjänsten är det fika och fortsatt häng en stund.
ingen föranmälan. ålder 3-10 år, yngre barn är välkomna i sällskap med en vuxen.

Söndagsskola följande söndagar under våren 2020

9 februari, 23 februari, 8 mars, 29 mars, 12 april, 10 maj och 24 maj