Foto: Henrik Viberg

Söndagsskola i Vindhemskyrkan

Egen stund för barnen återkommer under hösten i samband med gudstjänsterna på söndagar.

Barnens egen stund

Vi ser fram emot att åter få träffas på söndagsskolan i höst! Du hittar aktuell information i kalendern på Vindhemskyrkans startsida.

Barnfamiljer är alltid välkomna till gudstjänst i Vindhemskyrkan. För oss som har lite svårare att sitta still i en dryg timme finns plats för sång, lek, bön, skapande och reflektion i söndagsskolan en trappa upp. Vi brukar bli färdiga i tid för att alla som vill ska kunna vara med vid nattvarden.

Kontakt: Sigrid Ribbenson, 018-4303690