Foto: Canva

Ansökan om Sommarpass 2023

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan i Uppsala tycker att alla barn ska få röra på sig i sommar, därför finns nu möjligheten för barnfamiljer i Uppsala att ansöka om sommarpass.

Nu finns det möjlighet att ansöka om Sommarpasset till Fyrishov och Gottsundabadet inför sommaren 2023. Ansökningsperioden är mellan den 2 maj till den 31 maj 2023.

Sökande ska vara vårdnadshavare med försörjningsansvar för barn 4-19 år, bo inom Uppsala pastorat samt leva med försörjningsstöd eller en låg inkomst.

Frågor och övriga upplysningar

Johanna Gillgren, Diakoni
Telefon: 018 430 36 95
Mejl: johanna.gillgren@svenskakyrkan.se

Bifoga intyg om försörjningsstöd, sjukersättning eller lönebesked (för båda vårdnadshavarna, om ni är två). 

För att vi ska kunna hantera din ansökan måste den vara fullständigt ifylld.

Ladda ner anökningsblanketten här

Download the application in English

Vill du bidra?

Sätt in din gåva på bank giro 681-0410 eller via Swish till 123 055 32 63.

Tack!