Sommarens pilgrimsvandringar med Gottsunda församling

Tillfälle till stillhet och eftertanke under rörelse. På en pilgrimsvandring vårdar du både kropp och själ.

Pilgrimsvandring, torsdag 10 juni                             

Torsdag kl. 19.00 - 21.00. Tema: Frihet – att vara fri eller i en utopi. Samling vid klockstapeln utanför Gottsunda kyrka efter Veckomässan. Vandring till
Skarholmen. 

Pilgrimsvandring, 28 juni                                  

Måndag kl. 16.00 - 19.00 Tema Rastplatsen – min plats på jorden. Sunnersta kyrka till Goda Herdens kapell via Sunnersta naturreservat. 

Praktiskt att veta och anmälan

För vandringarna gäller bra skor, medtag fika och vi vandrar utan hund. Begränsat antal vandrare.  Om du vill veta mer eller anmäla dig kontakta  Mona Gustavsson, diakon, 018- 430 38 33