Foto: Ellie Burgin /Pexels

Skapelsen ur bibliskt perspektiv

Föredrag och samtal om odling och en hållbar värld. 26/10, 16/11 och 23/11 i Eriksbergskyrkan klockan 10.15. Föreläsare är Ingrid Persenius, Maria Hillerdal, Karin Olofsdotter och Magdalena Fredman.

Tisdagar om skapelsens framtidsutmaningar

Välkommen till Eriksbergskyrkan och höstens föredragsserie med Ingrid
Persenius, Maria Hillerdal, Karin Olofsdotter och Magdalena Fredman.
Klockan 10.15 serveras fika och sedan pågår föredraget kl. 10.30–11.30.
Kontakt: Maria Schönning, maria.schonning@svenskakyrkan.se

Tisdag 26 oktober klockan 10.15
Ingrid Persenius och Maria Hillerdal om den Bibliska trädgårdens tillkomst i Eriksbergskyrkan och den aktiva arbetsgruppen.

Tisdag 16 november klockan 10.15
Karin Olofsdotter om skapelseteologi och organisationen God Jord, kristna för miljö och rättvisa.

Tisdag 23 november klockan 10.15
Magdalena Fredman om att odla med omsorg om både jorden och människan. 
Mer rättvis fördelning av jordens resurser utifrån permakulturens olika principer.