Foto: Magnus Aronsson / Ikon

Rockkören DUM medverkar i ny gudstjänst

Nystartad kvällsmässa i S:t Pers kyrka ger stort utrymme för musik och livets frågor. Första tillfället: torsdag 14 oktober kl 19.00.

Soulsvängig mässa med rum för livets frågor

Vad är en DUMässa för något?

Som namnet kanske antyder så är det välkända Rockkören DUM som står för musiken i den nystartade kvällsgudstjänst med nattvard som från och med 14 oktober kommer att firas regelbundet i S:t Pers kyrka. När Tin Mörk, präst, och Helena Andersson Bromander, musiker och körledare, beskriver DUMässan så talar de om gudstjänsten som en mötesplats med stort utrymme för livets frågor, både under själva mässan och i samtal och gemenskap under fikat efteråt. Och - förstås - en mässa med mycket musik!

DUMässans namn står inte heller bara för den medverkande kören och gudstjänstformen:
     - Det är lätt hänt att vi idag fokuserar väldigt mycket på det egna jaget, säger Ulrika Björk, som är diakon och en av dem som kommer att finnas på plats i S:t Pers kyrka i samband med mässorna. Utifrån lång erfarenhet av samtal med både unga och äldre konstaterar hon att vi ibland behöver lyfta blicken lite och se människorna vi har runt omkring oss. Tin Mörk instämmer:
     - Att mötas och dela våra tankar om livet innebär också att vi ser varandra. Jag möter dig och du möter mig. På det sättet blir detta också en Du-mässa.

Rockkören DUM har under många år setts och hörts av många Uppsalabor i konserter, musikaler och gudstjänster, bland annat i Dark Side of the Dome, Stairway to Heaven, Frans & Klara och Rockatorium. Helena Andersson Bromander utlovar både sedvanligt soul- och popsväng men även stilla och  stämningsfull  sång från kören. 
- Men lika viktigt är att DUM bidrar till församlingssången, säger hon. Att sjunga tillsammans kan ge en stark upplevelse av samhörighet med något som är större än jag själv. Det vill jag ska prägla DUMässan. 

välkommen till DUMässan

S:t Pers kyrka
Torsdag 14 oktober 19.00
Tin Mörk, Rockkören DUM, Helena Andersson Bromander, Ulrika Björk
Gemenskap och fika efter gudstjänsten