Foto: Jenny Sigeman

Pilgrimsvandra mellan Gottsunda kyrka och Kung Björns hög

Pilgrimsvandring ger tillfälle till stillhet och eftertanke under rörelse. På en pilgrimsvandring vårdar du både kropp och själ. Söndagen 21 mars vandrar vi till Kung Björns hög.

Pilgrimsvandring till Kung Björns hög 21 mars
Tema: Guds mäktiga verk

Pilgrimsvandring oavsett väderlag till Kung Björns hög. För vandringen behövs bra skor, bra klädsel, lite fika. Vi vandrar utan hund. Vandringsledare är Mona Gustavsson och Elisabeth Flodman Persson.

tid och plats

Efter gudstjänsten i Gottsunda kyrka, ca kl. 12.30.             

Anmälan senast 11 mars

Mona Gustavsson, diakon, 018- 430 38 33