Foto: Alex Radelich /Unsplash

Östafrika i ord och bild

Afrikakvällar i Sankta Maria kyrka fyra måndagar under höstterminen. Välkommen att lyssna, samtala och lära mer om en av världens största kontinenter.

Erland Hillby med gäster berättar

Erland, som arbetat många år som missionär i Afrika,
välkomnar dig till kvällar där Östafrika står i fokus.

Foto: Wikimedia
  • Måndag 6 september klockan 19–21
  • Måndag 4 oktober klockan 19–21
  • Måndag 15 november klockan 19–21 
    är en del av Globala veckan
  • Måndag 6 december klockan 19–21

Sankta Maria kyrka, Stenhagen
Parkering finns intill kyrkan och kommer du med buss 5 är hållplatsen Stenröset.