Foto: Magnus Aronson /Ikon

Nu kan fler ses, med försiktighet

Svenska kyrkan Uppsala följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut. Från och med 1 juli gäller nya förutsättningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det innebär att fler kan samlas för gudstjänster, kyrkliga handlingar och gemenskap. Här hittar du mer information om vad som gäller.

Kyrkan är en helig plats där gudstjänster, musikevenemang och andra verksamheter är trygga och positiva sammanhang för många. Av omsorg om och med hänsyn till varandra följer och tillämpar vi de rekommendationer och beslut som fortlöpande ges från Folkhälsomyndigheten och Sveriges regering.

Nya förutsättningar

Från och med 1 juli gäller nya förutsättningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, till exempel dop, vigsel och begravningar.

Lättnaderna innebär ett successivt öppnande för ett ökat antal deltagare under vissa förutsättningar, där hänsyn till lokalens eller platsens storlek och utformning tas i beaktande.  Information om vad som gäller i respektive kyrkorum hittar du nedan.

Med hänsyn till den fortsatta smittorisken är det viktigt att vi precis som tidigare visar varandra omsorg. Vid besök i kyrkorna hjälps vi åt genom att hålla avstånd, tvätta händerna och att alltid stanna hemma om vi känner av förkylningssymptom eller sjukdom. 

Följande gäller från 1 juli 2021

Grundregeln är högst 50 deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.  

Begravning: Om deltagarantalet vid allmänna sammankomster på grund av smittspridningen i en region begränsas till färre än 50 deltagare, är det ändå alltid tillåtet att vara 20 deltagare vid en begravning.

Under vissa förutsättningar är det tillåtet att vara fler:

  • INOMHUS   
    Upp till 300 deltagare vid tillställningar inomhus med anvisad sittplats och när lokalen tillåter det.
  • UTOMHUS   
    600 deltagare vid tillställningar utomhus.
    3000 deltagare vid tillställningar utomhus med anvisade sittplatser.

Du hittar aktuella aktiviteter i kalendern, under aktuellt och i nyhetsbrevet.

Information gällande antal deltagare i Svenska kyrkan Uppsalas kyrkorum, kapell och lokaler

Nedan hittar du information kring hur många som får vistas i kyrkorummen med anvisad sittplats.

Uppsala domkyrkoförsamling

Uppsala domkyrka – 200 personer
Sturekoret – 20 personer

Almtunakyrkan – 25 personer

Sankt Pers kyrka – 35 personer

Vindhemskyrkan – 25 personer

Helga Trefaldighets församling

Helga Trefaldighets kyrka – 50 personer

Eriksbergskyrkan – 25 personer

Sankta Maria kyrka – 18 personer

Vaksala församling

Vaksala kyrka – 50 personer

Salabackekyrkan – 50 personer

Årstakyrkan – 30 personer med vikvägg öppen, 16 personer med vikvägg stängd.

Gamla Uppsala församling

Gamla Uppsala kyrka – 50 personer

Lötenkyrkan – 50 personer

Tunabergskyrkan – 20 personer med vikvägg öppen, 15 med vikvägg stängd.

Gottsunda församling

Gottsunda kyrka – 85 personer

Sunnersta kyrka – 25 personer

Gode herdens kapell – 20 personer

Kapellen 
Stefanskapellet 20 personer
Stillhetens kapell 20 personer
S:t Eriks kapell och Trädkyrkan 40 personer  

Danmark-Funbo församling

Danmarks kyrka – 75 personer

Funbo kyrka – 65 personer

Sävja kyrka – 75 personer

Mer information

Bokning- och medlemsservice – Dop, vigsel, begravning, lokalbokning och medlemsärenden.

Länsstyrelsen
Folkhälsomyndigheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap