Foto: Magnus Aronson /Ikon

Nu kan fler ses, med försiktighet

Svenska kyrkan Uppsala följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut. Här hittar du mer information om vad som gäller.

Svenska kyrkan i coronatider

Från 29 september lättas restriktionerna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Vi ser fram emot att ses igen och fortsätter att vara rädda om varandra!

aktulla rekommendationer för körverksamhet

I nuläget gäller samma rekommendationer för kör-, musik- och orkesterverksamhet som för övriga fritidsaktiviteter och verksamheter.

Det innebär bland annat att körsångare inte längre behöver hålla två meters avstånd och öva i smågrupper.

Mer information

Bokning- och medlemsservice – Dop, vigsel, begravning, lokalbokning och medlemsärenden.

Du hittar aktuella aktiviteter i kalendern, under aktuellt och i nyhetsbrevet.

Länkar

Länsstyrelsen
Folkhälsomyndigheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Kyrkan är en helig plats där gudstjänster, musikevenemang och andra verksamheter är trygga och positiva sammanhang för många. Av omsorg om och med hänsyn till varandra följer och tillämpar vi de rekommendationer och beslut som fortlöpande ges från Folkhälsomyndigheten och Sveriges regering.