Foto: Patrik Lundin

Nattkyrkan håller öppet i höst

Helga Trefaldighets kyrka står öppen med ljus och värme varannan fredag kl 18.00–22.00 med andakt kl 19.00 och aftonbön kl 21.30.

Nattöppet i Helga på fredagar

Mitt i nattbruset står Helga Trefaldighets kyrka öppen som en rastplats för dig som vill träffa andra, ta en fika, kanske musicera en stund eller hitta någon att prata med. Diakon finns alltid närvarande och här finns plats och tid att koppla av en stund och dela tankar om livet och allt det som pågår i oss och omkring oss.

Hösten 2021

17 september
1 oktober
15 oktober 
29 oktober
12 november
26 november
10 december

Varje gång:
19.00 Rastplats - andakt inför helgen
21.30 Aftonbön

Kontakt: Eva Berglund