Morgonbön i Gode Herdens kapell

I Franciskus anda tar vi emot dagen och bär fram den inför Gud. Onsdagar kl. 09.00. Start 3 november.

Morgonbön i Gode Herdens kapell

Vi ber för vårt närområde och hela skapelsen, för kyrkan och våra egna liv och sammanhang.

gode herdens kapell 

Onsdagar kl. 09.00
”Vingmuttern”, Ulleråkersvägen 40