Kristin Windolf möter Mikael Kurkiala i "Kapell Mennander" för ett samtal om själen och dess villkor i vår tid.

Mikael Kurkiala om själen och dess villkor i vår samtid

Se och hör författaren och forskarens möte med Kristin Windolf i årets första författarsamtal under vinjetten Kapell Mennander.

Har själen gått i exil?

2019 kom kulturantropologen, forskaren och författaren Mikael Kurkiala ut med boken När själen går i exil och det är tankegångarna i den som är grunden för årets första författarsamtal i Uppsala domkyrka. Kristin Windolf, präst och kulturansvarig i domkyrkan, möter Mikael Kurkiala under vinjetten Kapell Mennander  i just Mennanders kor, den plats i domkyrkan som regelbundet står öppen för var och en som vill och behöver. Här ges flera gånger i veckan möjlighet till drop in, för själavård eller andra enskilda samtal med präst eller diakon, om livet och dess villkor.

I samtalet delar Mikael Kurkiala med sig av tankegångar ur boken och av personliga erfarenheter i familjen samt från den tid då han bedrev fältarbete och levde med Crazy Horse-folket och Red Cloud-folket i Pine Ridge i South Dakota.

Ta del av samtalet här nedan. Det finns också på Svenska kyrkan Uppsalas YouTubekanal där du hittar andakter, gudstjänster, musik och visningar från runt omkring i Uppsalas kyrkor.

Fler författare är inbokade till samtalsserien Kapell Mennander och information om dem kommer under året att läggas upp här på hemsidan samt på domkyrkans Facebooksida.