Svenska kyrkan Uppsala

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Uppsala Besöksadress: Domkyrkoplan 2 A, 75310 Uppsala Postadress: BOX 897, 75108 UPPSALA Telefon: +46(18)4303500 E-post till Svenska kyrkan Uppsala

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Meditationsnatt i domkyrkan

Tillbringa en natt i Uppsala domkyrka den 14-15 april 2018, kl 18–09. Anmälan senast 29 mars.

Känner du dig närmast Gud under småtimmarna, när dagens brus har stillnat? Tillbringa denna aprilnatt under domkyrkans valv i bön, i tystnad eller lågmält samtal. Välj en egen plats i kyrkorummet där du slår dig till ro. Lämna packningen och dagens bördor. Sök frid. Se detaljer i ett nytt ljus.

Vid de olika bönetillfällena använder vi oss av böner och texter från Iona, en kristen kommunitet i Skottland. Det är frivilligt att delta aktivt i bönerna. Vid ett par-tre tillfällen under natten erbjuds möjlighet till gemensam meditation: att sitta sig till stillhet. Däremellan är tiden fri och du kan be, vila, vandra i kyrkan, läsa, meditera, samtala enskilt eller i liten grupp.

Upplev förvandlingen från solnedgång till soluppgång. Kyrkorummet förändras då solens första strålar lyser in.

Upplev förvandlingen från solnedgång till soluppgång. Kyrkorummet förändras då solens första strålar lyser in.

information och anmälan

Tid och plats: Uppsala domkyrka, den 14-15 april 2018, kl 18-09.

Anmäl dig senast 29 mars till: Jonas Lindberg,
tel 018-430 36 04. Ange namn, ålder, kontaktuppgifter och eventuella allergier eller övriga upplysningar. Avgift 100 kr. Vi äter en enkel kvällsmåltid och frukost tillsammans. Observera att antalet platser är begränsat till 25 deltagare.

Meditationsnatten inleds och avslutas med andakt respektive mässa. ­Däremellan erbjuder vi också regelbundna andakter och meditationer samt en gemensam enkel middag och frukost.  Daniel Norqvist, Susanne Cederlöf och Jonas Lindberg ansvarar för nattens program.

Under natten är kyrkan stängd för andra än anmälda deltagare.