Foto: Magnus Aronson /Ikon

Konservator till glasmålningsateljén, Uppsala domkyrka, Uppsala pastorat

Som glasmålerikonservator kommer du att delta i hela kedjan från besiktning och upprättande av åtgärdsförslag till demontering, packning och transport, konservering in situ eller i ateljé och återmontering. Sista ansökningsdag är 16 januari 2022.

Uppsala domkyrkas glasmålningsateljé grundades 2013 som den första konservatorsateljén för blyinfattat och bemålat glas i Sverige då det fanns ett behov av konservering av Uppsala domkyrkas många glasmålningar. Idag arbetar ateljén utöver domkyrkans egna fönster även med projekt över hela Sverige. 

Glasmålerikonservator på heltid

Arbetsuppgifter

  • Delta i hela kedjan med:
  • Besiktning
  • Upprättande av åtgärdsförslag
  • Demontering, packning och transport
  • Konservering in situ eller i ateljé
  • Återmontering

Konservering innebär bland annat rengöring, blyarbete, lagning av sprickor i glas, dokumentation, fotografering samt i särskilda fall retuschering eller ersättning med nya målade glasbitar.
Arbete in situ
innebär bland annat arbete på byggnadsställningar och/eller skylift, vilket kan vara fysiskt krävande.

Glasmålningsateljén är en del av Uppsala pastorat som även har en textilateljé. För närvarande finns 3 konservatorstjänster i glasateljén, utöver det har vi ofta projektanställningar. Ateljén ligger i direkt närhet till domkyrkan i hjärtat av Uppsala. Arbetet utförs både på plats i ateljén liksom det inkluderar längre perioder av arbete in situ på olika platser i Sverige.

Klicka här för att komma direkt till info om tjänsten
Konservator

Läs om alla lediga jobb här.

Konservator, Glasmålningsateljén

Info och ansökan