Konsert på Förintelsens minnesdag

Duo Rubinsztein, Filip Lundberg och Maciej Zaremba framför musik och texter i Almtunakyrkan onsdag 22 september kl 19.00.

Musik till minne av Förintelsens offer

22 september är Förintelsens minnesdag och det uppmärksammas med en konsert i Almtunakyrkan kl 19.00. Då framför Elin Emtell Rubinsztein, Anna Rubinsztein, Filip Lundberg samt författaren och journalisten Maciej Zaremba musik och texter i ett program som särskilt uppmärksammar två av de tonsättare som deporterades och dog i koncentrationslägren, Gideon Klein och Hans Krása. Prästen Hans Carlsten medverkar också.

Gideon Klein föddes 1919 i Prerov i östra Tjeckien. Han skolades tidigt i både piano och komposition i Prag och var redan berömd när han som 22-åring deporterades till Theresienstadt 1941. Under sin tid i fångenskap komponerade han för ghettots kör, skrev ett flertal kammarmusikaliska verk och tonsatte poesi och pjäser, skrivna av andra internerade. Stråktrion som uppförs idag komponerades 1944 och Klein färdigställde den sista satsen bara nio dagar innan
han transporterades via Auschwitz till Fürstengrube.

Trion hann aldrig uppföras i Theresienstadt, men innan Klein deporterades anförtrodde han partituret till en vän som överlevde kriget. Denne gav så småningom verket vidare till Kleins syster. Trion, som består av tre satser, bygger på variationer över en folkmelodi från Kleins hemregion Moravien.

Hans Krása föddes 1899 i Prag och började tidigt spela piano och fiol och komponera. Han studerade så småningom musik och komposition i dåvarande
Tjeckoslovakien och gjorde flera resor till Paris och Chicago, där han hade engagemang som assisterande dirigent.

I april 1942 deporterades Krása till Theresienstadt. Bland de verk Krása skrev under sin tid i där fanns två stråktrior. Passacaglia och Fuga, som spelas idag, hann aldrig uppföras eftersom den, liksom Kleins trio, avslutades strax innan Krása deporterades vidare till Auschwitz 1944.

Musik till minne av förintelsens offer

Almtunakyrkan onsdag 22 september kl 19.00
Elin Emtell Rubinsztein, violin
Anna Rubinsztein, viola
Filip Lundberg, cello
Maciej Zaremba, läsning
Hans Carlsten, präst

Fri entré, kollekt.