Foto: Henrik Viberg

Katedralakademin: föredrag och samtal under våren 2021

Katedralakademin är ett forum där tro och vetande får mötas och där forskare resonerar och samtalar utifrån aktuella teman och frågor. Under våren 2021 sänds vissa tillfällen digitalt och andra ges på plats i Katedralkaféet, allt beroende på hur pandemiläget i samhället ser ut.

En mötesplats för samtal om tro och vetande

katedralakademin 1 februari 18.15-19.30:

Tryggare kan ingen vara? Om gudsrelationer, psykologi och tro
Pehr Granqvist, professor i psykologi, talar om religion och andlighet utifrån människans grundläggande motivation att knyta an till trygghetsfrämjande objekt (t.ex. omvårdare, kärlekspartners, Gud). Hans presentation följs av ett samtal med Mikael Kurkiala, docent i kulturantropologi och författare, om denna kulturella utveckling i förhållande till människans i grunden relationella psykologi.

katedralakademin 1 mars kl. 18.15-19.30:

Det sanna, det goda, det sköna – i klimatkris och i tillvarons bristfällighet.
Medverkande: Petra Carlsson, docent, högskolelektor och präst, samt Elisabeth Belgrano, vokal performancefilosof, fil.dr i konstnärlig forskning, och student i teologi. Länk kommer att laddas upp här.

Kristen tro framträder genom konsten och liturgin som ett inkarnatoriskt mysterium, en ömsesidighetens teologi som inte nöjer sig med en antropocentrisk världsordning utan öppnar sig bortom det mänskliga. Utifrån sin senaste bok kommer teolog Petra Carlsson att tala om teologins skönhet, godhet och sanning i termer av dess materialitet och bristfällighet. Med inspiration hämtad från rysk avantgardistisk konst, i sin tur inspirerad av ett rikt teologiskt arv, presenteras ett förhållningssätt till tillvaron som tar sin utgångspunkt i det vardagliga, det påtagliga och relationella där tron möter människan från marken, jorden och kroppsligheten. Petra Carlsson presentation följs av ett samtal med Elisabeth Belgrano. 

katedralakademin 12 april kl. 18.15-19.30:

Om Gud och allt annat – en tro som berör hela livet.
Medverkande: Roland Spjuth, lektor i systematisk teologi och författare samt Malina Abrahamsson, journalist på Dagen.

I Sverige har religion och tro har ofta förpassats till en privat sfär som handlar om den enskildes subjektiva uppfattningar. Kristen tro gör dock anspråk på att berätta avgörande sanningar om livet. Detta samtal mellan Roland och Malina försöker tydliggöra de viktiga kristna övertygelserna kring vad som är sanning, godhet och skönhet, samt pröva om dessa övertygelser fortsatt är rimliga att hävda.

Föredragen och samtalen i februari och mars sänds digitalt via Facebook, och du kan också följa sändningen via länkar som laddas upp på denna sida vartefter.