Foto: Henrik Viberg

Katedralakademin: Tänker Gud göra comeback inom vetenskapen?

Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik och företagsledare, hävdar med utgångspunkt från vetenskapens frontlinjer att det är fullt möjligt att Gud existerar. Föredrag i Katedralkaféet måndag 6 december kl 18.15.

Fullt möjligt att Gud verkar aktivt i världen

Newtons gravitationslag i förening med evolutionsteorin ledde till en 
vetenskaplig världsbild där utrymmet för Gud att verka blev synnerligen begränsat. Det ledde i sin tur till starka motsättningar mellan vetande och tro. Den naturvetenskapliga forskningen under senare halvan av 1900-talet har lett till en ny världsbild, där slumphändelser inte bara är tillåtna, utan på många vis avgörande för hur världen fungerar. 

Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik och företagsledare, hävdar, med utgångspunkt från vetenskapens frontlinjer att:

Det är fullt möjligt att Gud existerar, men vi kan inte vare sig bevisa det eller motbevisa det.

Dagens naturvetenskapliga världsbild är fullt förenlig med att Gud verkar aktivt i världen, utan att vi kan vare sig bevisa eller motbevisa att så skett och sker.

Välkommen till föredraget i Katedralkaféet måndag 6 december kl 18.15.

Medarrangörer: Nätverket Kristen i akademin och Sensus
Ta reda på mer: www.facebook.com/kristenakademi