Foto: Deborah Rossouw /IKON

Tack för alla bidrag i samband med Julinsamlingen

Kyrkorna i Helga Trefaldighets församling gjorde gemensam satsning för Act Svenska kyrkans julinsamling 2020/2021. Nu har insamlingen avslutats och vi har ett resultat.

Stort tack för din gåva!

På trettondagen avslutades Julinsamlingen för Act Svenska kyrkan och i Helga Trefaldighets församling har 14483 kronor samlats in. Tack för bidrag, engagemang och olika satsningar under insamlingen!

För hela insamlingen har 26,5 miljoner kronor inkommit till Acts arbete att bryta skadliga traditioner som exempelvis tvångsäktenskap och könsstympning.

Om Julinsamlingen 2020

Det finns många traditioner som är positiva och ger en fin inramning till våra liv, inte minst de vi förknippar med advent, lucia och jul. Men det finns också traditioner som fråntar flickor och kvinnor rätten till sin kropp och sitt liv. Tvångsäktenskap och könsstympning är exempel på skadliga traditioner.

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga utmanar Act Svenska kyrkan orättvisor och förtryckande strukturer som ligger till grund för våld och övergrepp, oavsett om de finns inom kyrkan eller i övriga delar av samhället.

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp. Tillsammans kan vi bryta skadliga traditioner!

Här kan du läsa mer om Act Svenska kyrkan.