Ansökan om Julgåva 2021 till barnfamiljer i Uppsala

Svenska kyrkan i Uppsala tycker att alla barn ska kunna få en julklapp! Du som behöver ekonomiskt stöd har nu möjlighet att ansöka om det inför jul 2021.

Julgåvan

Ett bidrag till julklappar eller för att möjliggöra aktiviteter under jullovet för barn.

Sökande ska ha försörjningsansvar för ett eller flera barn under 20 år (född 2001-2021), och bo i Uppsala, samt leva på försörjningsstöd eller med en låg inkomst. 

Ansökan med bilaga ska ha inkommit senast 1 december och kan endast skickas in per post.

Ansökan skickas till:
Uppsala pastorat
Box 897
751 08 Uppsala
Märk kuvertet: ”Ansökan Julgåva” 

Frågor och övriga upplysningar:
Tel: 018-430 35 00 (växel), meddela att du ringer angående Julgåvan. 

Bifoga intyg om försörjningsstöd/sjukpenning eller lönebesked på papper.
För att vi ska kunna hantera din ansökan måste den vara fullständigt ifylld.

Ladda ner ansökningshandlingen som pdf här. 

Download the application form in English here

Download the application form in Arabic here

 

Vill du bidra? 
Vill du skänka till Julgåvan? Sätt in din gåva på bg 681-0410 eller skänk via
Swish på 123 055 32 63. Märk inbetalningen med ”julgåva”.