Foto: Adi Goldstein Unsplash

Välkommen att fira jubileumsandakt från 25-åriga Tunabergskyrkan

Heliga trefaldighets dag med temat Gud - Fader, Son och Ande

Har du en psalmbok så ta gärna fram den och sjung med i psalmerna 21 och 712.

Medverkande
Emilia och Tuva Angebrand
Personalkör: Linnéa Irwin, Jessica Sjöström, 
Kristina Åkerman, Matilda Oldeberg & Fanny Petters
Kyrkvärdar: Johan Sundbäck & Johanna Knutsson
Kantor: Fanny Petters
Präst: Mattias Lönnebo
Foto, redigering & textning: Matilda Oldeberg 

Ge gärna ett bidrag till kollekten som går till act Svenska kyrkans missionsarbete 
Swish: 123 457 1402 (kollekt Tunaberg) 

Kollektvädjan:

Som evangelisk-luthersk kyrka är Svenska kyrkan en del av en gemenskap av kyrkor som är kallade och utsända att vara delaktiga i att förändra världen. På årets missionsdag vill vi uppmärksamma det viktiga andliga och sociala arbete som våra lutherska och ekumeniska systerkyrkor gör runt om i världen för att möta de svåra effekterna av coronapandemin.

I Filippinerna stödjer Act Svenska kyrkan nätverk av kyrkor som tillsammans når cirka 12 miljoner människor i landet. Till följd av coronapandemins nedstängningar och tilltagande arbetslöshet har de människor kyrkan möter fått allt mer basala behov, när hunger och fattigdom slår hårt mot en utsatt befolkning. ”Folk har ingen annanstans att gå än till kyrkan. Vi måste vara en frizon!”, säger Ramil Aguilar, som är präst i IFI-kyrkan på Filippinerna. Han menar att kyrkan måste finnas till för både andliga och sociala behov.

Under pandemin har sexuella övergrepp riktade mot barn ökat. IFI-kyrkan arbetar tillsammans med lokala partner för att utbilda personal och aktiva i kyrkan att vara observanta på tecken att barn utnyttjas.

I evangelierna står att barnen har en särskild plats i Guds rike. Vårt uppdrag, vår mission, är att verka för en helad värld, där varje människa kan leva i värdighet. Det innebär att verka för att barns andliga behov och sociala rättigheter respekteras.

Tack för att du, genom din kollektgåva, är med och stödjer det viktiga missionsarbete som IFI-kyrkan och andra systerkyrkor gör runt om i världen.

Erik Lysén
Chef, act Svenska kyrkan