Foto: Lars-Erik Elebjörk

Hösten med Helga Trefaldighets församling

En ny termin har startat upp i församlingens kyrkor, se programmet och varmt välkommen med i gudstjänster, samlingar och aktiviteter hösten 2021!

Gudstjänst/andakt

Foto: Harald Götlind

Mässa i Eriksbergskyrkan
Tisdagar klockan 18

Lunchbön i Sankta Maria kyrka
Onsdagar kl 13.15

Veckomässa i Helga Trefaldighets kyrka
Onsdagar klockan 18

Mässa i Eriksbergskyrkan
Söndagar klockan 11

Högmässa i Helga Trefaldighets kyrka
Söndagar klockan 11

Mässa i Sankta Maria kyrka
Söndagar klockan 10

Måndagar

HELGA TREFALDIGHETS KYRKA

 • Utställning: Bilder från förr

SANKTA MARIA KYRKA

 • Barnkören Pärlorna kl 16.15–17
 • Östafrika i ord och bild, Afrikakvällar 6/9, 4/10, 15/11 och 6/12 kl 19–21

Tisdagar

ERIKSBERGSKYRKAN

 • Senior Qi Gong med musikstund kl 10.30–12, j.v. med start 7 sept
 • Öppen förskola utomhus, 0–5 år kl 14-15.30, sångstund kl 15
 • Mässa kl 18–18.30
 • Bibelsamtal kl 18.30–19.45
 • Eriksbergskören kl 19–21
 • Konfirmander kl 16–18.30 j.v.
 • Ungdom kl 18.30–20.30

HELGA TREFALDIGHETS KYRKA

 • Utställning: Bilder från förr
 • Meditation/Tyst bön kl 8.15–9

SANKTA MARIA KYRKA

 • Öppen förskola 0–5 år kl 10–11.30, sångstund kl 11
 • Senior Qi Gong kl 10.30–12, u.v, start 14/9
 • Språkpromenader i samarbete med Stenhagenbiblioteket, planerad start 5/10, samling vid Stenhagenbiblioteket kl 14.
 • Kyrkokören kl 18.30–20.30

Onsdagar

ERIKSBERGSKYRKAN

 • Heliga danser/Cirkeldans kl 18.30–20, j.v, start 22/9.

HELGA TREFALDIGHETS KYRKA

 • Utställning: Bilder från förr
 • Bokcirkel ”Söka och finnas Gud i allt”, 22/9, 6/10, 27/10, 17/11 och 8/12 kl 19.15–21
 • Veckomässa kl 18

SANKTA MARIA KYRKA

 • Lunchbön kl 13.15–13.30
 • Dagledigträff kl 13.30–14.30
 • Barnkören Smaragderna kl 16.30–17.15
 • Mariakören kl 18.30–20.30

Torsdagar

ERIKSBERGSKYRKAN

 • Förmiddagsbön med kaffestund kl 10–11
 • Barnkören Stjärnorna kl 16.30–17.15, start i oktober, mer info kommer
 • Barnkören Kärlek kl 16–17.15 (två olika grupper)

HELGA TREFALDIGHETS KYRKA

 • Utställning: Bilder från förr
 • Bokcirkel ”Att finna Gud i en snigel” kl 17-18.30, framflyttad till senare i höst
 • Motettkören, Dkpl 5 kl 18.30–22

Fredagar

ERIKSBERGSKYRKAN

 • Öppen förskola 0–5 år kl 10–12, sångstund kl 11

HELGA TREFALDIGHETS KYRKA

 • Utställning: Bilder från förr
 • Promenad för dig i sorg, u.v, start 3/9 kl 13.30, Gamla kyrkogården
 • Möt diakoner, kl 13–14.30, Gamla kyrkogården, kaffe och samtal
 • Nattkyrkan, u.v, start 17/9 kl 18–22, andakt kl 19, aftonbön kl 21.30

Lördagar

HELGA TREFALDIGHETS KYRKA

 • Utställning: Bilder från förr
 • Retreat i skapelsens tecken 25/9 kl 13–18.30

Söndagar

ERIKSBERGSKYRKAN

 • Mässa kl 11

HELGA TREFALDIGHETS KYRKA

 • Utställning: Bilder från förr
 • Högmässa kl 11
 • Meditation – att sitta sig till stillhet kl 20–21, intro för nya kl 19.30

SANKTA MARIA KYRKA

 • Mässa och söndagsskola kl 10
 • Söndagskul kl 12–15, 12/9, 10/10 och 4/12