Foto: Onbekend / Anefo

Helgsmålsringning för Dag Hammarskjöld

Lördag 18 september har det gått 60 år sedan Dag Hammarskjöld avled i samband med en flygolycka. Uppsala domkyrka uppmärksammar Hammarskjölds minne med helgsmålsringning 18 september kl. 18.00 och musik under högmässan 19 september.

Helgsmålsringning för Dag Hammarskjöld

Under högmässan 19 september framförs Agnus Dei  av Andrea Gabrieli. Musiken framfördes under Dag Hammarskjölds begravning i Uppsala domkyrka 29 september 1961.   

Uppmärksammande av Dag Hammarskjölds minne

Helgsmålsringning 
Lördag 18 september kl. 18.00
Uppsala domkyrka 

Uppsala domkyrkas gosskör sjunger 
Agnus Dei av Andrea Gabriel under högmässan
Söndag 19 september kl. 11.00
Uppsala domkyrka 

Om Dag Hammarskjöld 

Dag Hammarskjöld, 1905 - 1961, växte upp och studerade i Uppsala. Han inspirerades av ärkebiskopen och fredspristagaren Nathan Söderblom. Efter en karriär på bland annat Finansdepartementet och UD valdes han till FN:s generalsekreterare 1953, en post som han innehade framför till sin död 1961. 

På väg till en förhandling om eldupphör under Kongokrisen, 18 september 1961, störtade Hammarskjölds flygplan i dåvarande Nordrhodesia (nuvarande Zambia). 29 september fick han en statsbegravning i Uppsala domkyrka. Hammarskjöld vilar i familjegraven på Gamla kyrkogården. I Fredens kapell i Uppsala domkyrka finns ett minnesmärke infogat i golvet sedan 2005.

Efter Dag Hammarskjölds död fann man i hans bostad i New York ett manuskript med titeln Vägmärken. I ett brev kallade han anteckningarna för "en sorts 'vitbok' rörande mina förhandlingar med mig själv - och Gud".