Foto: Henrik Viberg

Här upplever du firandet av första advent i domkyrkoförsamlingen

Söndag 28 november välkomnar vi det nya kyrkoåret med gudstjänster, mässor och Bachs Juloratorium, i Almtunakyrkan, S:t Pers kyrka, Uppsala domkyrka och Vindhemskyrkan.

Adventsfirande i fyra kyrkor

Första helgen i advent är vi många som vill fira på plats i kyrkorna med gudstjänst, sång och musik, något som inte var möjligt under förra året och den situation som rådde då. I år har vi däremot glädjen att få fira tillsammans i kyrkorna - läs här nedan vad som händer när och var!

Första advent, söndag 28 november

Uppsala domkyrka:
08.30 Adventsgudstjänst. Hans Carlsten, Anders Dillmar, Poliskårens adventskör
11.00 Adventsgudstjänst. Annica Anderbrant, Lars Åstrand, Andrew Canning. Linnékvintetten. Collegium Cantorum. Ulric Andersson, dirigent. Kyrkkaffe.
18.00 J S Bach: Juloratoriet, kantaterna I-III. Uppsala Domkyrkokör och Svenska Barockorkestern. Solister: Helena Ek, sopran, Katija Dragojevic, alt, Leif Aruhn-Solén, tenor-evangelist och Staffan Liljas, bas. Milke Falck, dirigent.

Almtunakyrkan:
11.00 Mässa på finska. Mikko Peltola, Roland Östblom.

S:t Pers kyrka:
11.00 Mässa. Jonas Lindberg, Johanna Yu-Hsin Chuang. Stefanoskören, Nya Toner, solister.

Vindhemskyrkan:
11.00 Adventsgudstjänst. Sigrid Ribbenson, Anders Dillmar. Johan Birging Hultegård, trumpet. Karl Holdar, sångsolist. Vindhemskören. Peter Melin, dirigent. Kyrkkaffe.