Täckhällen till gravvalvet. Gustav Vasas gravmonument skymtar i bakgrunden.
Foto: Ulrika Nordström

Gustav Vasas krypta återförsluten

Torsdagen 12 november lades täckhällen tillbaka på sin plats efter renovering och frid lystes över graven.

Efter en lyckad renovering återförslöts Gustav Vasas gravvalv. Domprost Annica Anderbrant höll en andakt och lyste frid över graven.

översyn av gravvalvet

Genom klimatmätning har det kunnat konstateras att klimatet i gravvalvet är tillfredsställande. Under översynen rengjorde konservatorer texilier och metall. Saltavlagringar på östra valvväggen borstades bort från putsen på valvväggen.

Den skadade täckhällen som täcker ingången till gravvalvet är renoverad.