Foto: Magnus Aronson / IKON

Gudstjänstlivet påverkas av regeringsbeslut

Från och med tisdag 24 november får högst åtta personer samlas vid gudstjänster och förrättningar, med undantag för begravningsgudstjänster där antalet deltagare efter regeringsbeslut är satt till 20. Kyrkorna vidtar åtgärder och lägger stor vikt vid arbetet för minskad smittspridning.

Myndighetsbeslut får konsekvenser i kyrkorna

Länsstyrelsens tog 23 november beslut om ett maxantal på åtta personer vid allmänna sammankomster påverkar även gudstjänstfirandet i Uppsalas kyrkor. Svenska kyrkan Uppsala lägger stor vikt vid att följa de beslut och restriktioner som finns.

gudstjänster

Advents- och jultidens gudstjänster kommer till stor del att firas i digital form även om gudstjänster med högst åtta deltagare också kommer att förekomma där omständigheterna tillåter att det sker på ett tryggt och smittsäkert sätt. Redan tidigare har Svenska kyrkan Uppsala arbetat ambitiöst för att motverka smittspridning och med omsorg om kyrkobesökarna ta hänsyn till det rådande läget. Så här uttalade sig domprost Annica Anderbrant tidigare i år om arbetet:

-När det gäller gudstjänstfirandet kommer vi i kyrkorna att hålla noggrann koll på antalet samlade människor. Detsamma gäller förstås för kyrkkaffet och liknande sammankomster.

När det gäller nattvardsfirande finns det färdiga rutiner för att motverka smittspridning och i kyrkorna finns sedan tidigare instruktioner till dem som tillhör riskgrupper eller har förkylningssymptom att stanna hemma från gudstjänsten.

Annica Anderbrant konstaterar att det under den senaste tiden synts tydligt i kyrkbänkarna att uppsalaborna tar ansvar för situationen:

-Jag har fått signaler från församlingsherdarna i Uppsala att antalet besökare har gått ner. Människor är förstås oroliga för smittan men många avstår också från gudstjänstbesök just för att visa hänsyn och inte riskera någon annans hälsa.

-Jag vill passa på att påminna om att våra kyrkorum är öppna varje dag för egen andakt. Det finns präster och diakoner på plats för samtal. Låt oss ändå mötas och vara kyrka där och när vi kan!

dop, bröllop och begravningar

Alla dop- och begravningsgudstjänster i Svenska kyrkan räknas som offentliga och är enligt Kyrkoordningen öppna för allmänheten. Själva förrättningarna (med undantag för begravningsgudstjänst där regeringen beslutat om antalet 20 deltagare) omfattas därför av åttapersonersbeslutet. Detta innebär att det får vara som mest åtta deltagare vid gudstjänsten utöver de anställda.

Svenska kyrkans biskopar har gått ut med rådgivning till församlingarna om hur förrättningar kan hanteras för att skydda riskgrupperna, till exempel genom att skjutas upp, webbsändas eller ske utomhus.