Foto: Magnus Aronson / IKON

Gudstjänstlivet påverkas av regeringsbeslut

Från och med söndag 29 mars får högst 50 personer samlas vid gudstjänster och förrättningar som dop, begravning och bröllop. Kyrkorna vidtar åtgärder och lägger stor vikt vid arbetet för minskad smittspridning.

Regeringsbeslut får konsekvenser i kyrkorna

Regeringens förbud mot alla allmänna sammankomster med mer än 50 personer påverkar även gudstjänstfirandet i Uppsalas kyrkor. Svenska kyrkan Uppsala lägger stor vikt vid att följa de beslut och restriktioner som finns.

gudstjänster

-När det gäller gudstjänstfirandet kommer vi i kyrkorna att hålla noggrann koll på antalet samlade människor, säger domprost Annica Anderbrant. Detsamma gäller förstås för kyrkkaffet och liknande sammankomster.

När det gäller nattvardsfirande finns det redan färdiga rutiner för att motverka smittspridning och i kyrkorna finns sedan tidigare instruktioner till dem som tillhör riskgrupper eller har förkylningssymptom att stanna hemma från gudstjänsten.

Annica Anderbrant konstaterar att det under den senaste tiden synts tydligt i kyrkbänkarna att uppsalaborna tar ansvar för situationen:

-Jag har fått signaler från församlingsherdarna i Uppsala att antalet besökare har gått ner. Människor är förstås oroliga för smittan men många avstår också från gudstjänstbesök just för att visa hänsyn och inte riskera någon annans hälsa.

-Jag vill passa på att påminna om att våra kyrkorum är öppna varje dag för egen andakt. Det finns präster och diakoner på plats för samtal. Låt oss ändå mötas och vara kyrka där och när vi kan!

dop, bröllop och begravningar

Alla dop- och begravningsgudstjänster i Svenska kyrkan räknas som offentliga och är enligt Kyrkoordningen öppna för allmänheten. Själva förrättningarna (detta gäller även vigselgudstjänst) omfattas därför av 50-personersregeln, men inte minnesstunder eller dopsamlingar, som är privata.

Med 50-personersregeln avses att det får vara som mest 50 deltagare vid gudstjänsten utöver de anställda.

Svenska kyrkans biskopar har gått ut med rådgivning till församlingarna om hur förrättningar kan hanteras för att skydda riskgrupperna, till exempel genom att skjutas upp, webbsändas eller ske utomhus.