Gå distansen

Promenadtillfälle med 2 meters distans till varandra. Torsdagar kl. 11.00.

Tillfälle till motion och samvaro

Samling vid klockstapeln utanför Gottsunda kyrka torsdagar kl 11.00. Vi promenerar med ledare under 45 minuter.

Vid frågor ta kontakt med Petra Söderberg eller Mona Gustavsson.

Petra Söderberg

Gottsunda församling

Kafé

Mer om Petra Söderberg

Café- och volontäransvarig

Mona Gustavsson

Diakoni

Mer om Mona Gustavsson

Diakon. Ansvar för integration och pilgrim, samordning diakoni