Foto: Providence Doucet Unsplash

Första söndagen i fastan med tema: Prövningens stund

Välkommen att fira andakt digitalt från Tunabergskyrkan

Medverkande
Präst Mattias Lönnebo
Kyrkvärd Johanna Knutsson
Gudstjänstvärd Margot Elfving Vogel
Fiol Elin Rubinsztein

…………………………………………………………

Ge gärna en gåva till kollekten som idag, 21 februari går till:
Svenska kyrkans Lekmannaförbund och Uppsala stifts flyktingstöd.
Swish: 123 457 1402 

Kollektvädjan

Svenska kyrkans Lekmannaförbund
Grundades 1918 av Nathan Söderblom. Vi är en rikstäckande självständig frivilligorganisation inom Svenska kyrkan.

Lekmäns engagemang och ansvarstagande blir alltmer önskvärda och efterfrågade. Du ger Svenska kyrkans Lekmannaförbund ett värdefullt stöd i vårt arbete för att föra ut kristen tro och kristna värderingar i samhället.

——————————————————

Uppsala stifts flyktingstöd

Vi lever i en värld där många tvingas fly pga förtryck eller konflikter. En del av dessa människor söker sig till Sverige.

Många är i behov av stöd och hjälp. Flera söker sig till Svenska kyrkan och församlingar och pastorat gör oerhört värdefulla insatser för att hjälpa och stötta de asylsökande som söker sig till kyrkan, men arbetet kräver ofta ekonomiska resurser - resurser som församlingen/pastoratet inte alltid har.

Genom flyktingstödet kan Uppsala stift, via församlingar och pastorat, bevilja medel för att stötta dessa människor.

Flyktingstödet är helt finansierat av kollektmedel. Din gåva är ovärderlig!