Foto: Jessica Fadel /Unsplash

Första advent i Uppsala

Första advent är starten på kyrkoåret och även för Act Svenska kyrkans julinsamling med temat ”Bryt en tradition”. Läs vad som händer i din kyrka söndag 28 november.

Första söndagen i advent, söndag 28 november

Almtunakyrkan
16 Mässa. Mikko Peltola, präst. Roland Östblom, musiker.

Danmarks kyrka
11.15 Gudstjänst. Susanne Willén Nordgren, präst. Eva Karlsson, musiker. Fanny Ek, trumpet. Helena Ek, piano och orgel. Danmarks kyrkokör.

Eriksbergskyrkan
11 Högmässa. Magdalena Fredman, präst. Tobias Wärja, musiker. Eriksbergskören. Lennart Lind, trombon. Välkomnande av kyrkvärd. Söndagsskola. Kyrkkaffe.

Funbo kyrka
11 Gudstjänst. Emily Axelsson, präst. Åke Sällström, musiker. Funbo kyrkokör. Benjamin Sällström, trumpet. Magnus Peterson, flöjt och bas. Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe i församlingshemmet med Sockenstugans vänner och föredrag av Germund Larsson om ”Folkskolans införande i Funbo under 1860-talet”, brödförsäljning till förmån för Act Svenska kyrkan. Musikunderhållning.

Gamla Uppsala kyrka
17 Gamlismässa. Åsa Emrén, präst. Gunnel Hällqvist, musiker.

Gottsunda kyrka
11 Adventshögmässa. Ärkebiskop Antje Jackelén. Gunnar Gillfors, musiker. Södra stadens kyrkokör och damkören Gott Sound. Kyrkkaffe.
18 Adventskonsert. ”Den kung vi väntar” av Ingemar Braennstroem. Gottsunda församlingskör och Vindhemskören. Instrumentalister. Peter Melin, dirigent.

Helga Trefaldighets kyrka
11 Högmässa. Britt-Marie Helgesson, präst. Lars Olof Fahlén, predikan. Jens P Henriksson, musiker. Motettkören. Bibelpyssel för barn. Kyrkkaffe.
20 Att sitta sig till stillhet, tyst bön/meditation. 19.30 Intro för nya.

Lötenkyrkan
11 Söndagsskola från 3 år och uppåt.
11.15 Advenstgustjänst. Christoffer Abrahamsson, präst. Gunnel Hällqvist, musiker. Lötenkören.
18 E16 Bibelstudium för ungdomar och unga vuxna.

Norrbyhus
12.30–16 Kyrkkaffe.

Salabackekyrkan
16 Gudstjänst med små och stora. Andreas Brand, präst. Viktoria Klint, musiker. ”Pannkaksfest” efter gudstjänsten.

Samariterhemmets kyrka
10 Högmässa. Erik Eckerdal, präst.

Sankt Ansgars kyrka
10 Högmässa. Daniel Gustafsson. Rökelse.

Sankt Pers kyrka
11 Mässa. Jonas Lindberg, präst. Stefanoskör, Nya Toner och solister. Söndagsskolan S:t Pärlorna från 3 år och uppåt.

Sankta Maria kyrka
10 Mässa. Katarina Furberg Fredriksson, präst. Åsa Wigervall Olsson, musiker. S:ta Maria kyrkokör. Söndagsskola.

Sunnersta kyrka
15 Adventsgudstjänst. Otto Lindblad, präst. Gunnar Gillfors, musiker. Kör och konfirmander.

Sävja kyrka
9.30 Gudstjänst med små och stora. Anette Brandt, präst. Esther Schwarzrock, musiker. Sånghjältarna och Sweet Sound.
11 Gudstjänst. Anette Brandt, präst. Esther Schwarzrock, musiker. Sävja kyrkokör.
18 Mässa. Sofia Hedman, präst. Åke Sällström, musiker.

Tunabergskyrkan
10 Högmässa. Mattias Lönnebo, präst. Fanny Petters, musiker. Tunabergskören, Pärlorna och Tonfiskarna medverkar. Kyrkfika.

Uppsala domkyrka
8.30 Adventsgudstjänst. Hans Carlsten, präst. Anders Dillmar, musiker. Poliskårens adventskör.
11 Adventsgudstjänst. Annica Anderbrant, domprost. Andrew Canning, musiker. Linnékvintetten, Collegium Cantorum. Kyrkkaffe.
11–16 Katedralkaféet öppet.
12.30–16 Katedralbutiken och museet Skattkammaren öppna.
12.30 Visning av domkyrkan. Begränsat antal deltagare, gratis. Biljett till visningen hämtas hos vaktmästare vid huvudingången från kl 11.30. Ingen förbokning och med reservation för ändringar.
18 J.S. Bach: Juloratoriet del I–III. Uppsala Domkyrkokör och Svenska Barockorkestern. Solister: Helena Ek, sopran, Katija Dragojevic, alt, Leif Aruhn-Solén, tenor-evangelist och Staffan Liljas, bas. Milke Falck, dirigent. Biljetter via ticketmaster.se eller Katedralbutiken, tel 018-430 36 30. 
Onumrerade platser.

Vaksala kyrka
11 Högmässa. Andreas Holm, präst. Gun Dovelius, musiker. Körgrupp ur Voces och Andreaskören. Bertil Dovelius, trumpet. David Dovelius, bastrombon. Kyrkkaffe i Vaksala kyrkcentrum.
18 Adventskonsert. Kören Tonbildarna. Erik Boström och Nina Hamrén, sång. Lars Boström, musikalisk ledare.

Vindhemskyrkan
11 Adventsgudstjänst. Sigrid Ribbenson, präst. Anders Dillmar, musiker. Johan Birging Hultegård, trumpet. Vindhemskören. Karl Holdar, sångsolist. Peter Melin, dirigent. Kyrkkaffe.