Meny

Flyktingrådgivning

Flyktingrådgivningen i Svenska kyrkan Uppsala ger stöd i flykting- och asylfrågor. Här finns hjälp och information att få genom bland annat samtal och juridisk rådgivning.

Flyktingrådgivningen är ett stöd i församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande. Här finns samtalsstöd, information om asylprocessen, tillgång till juridisk rådgivning och hjälp i kontakt med andra organisationer.

I samverkan med andra aktörer och frivilliga organisationer vill Flyktingrådgivningen verka för att möta individer och ge tillfälle till bearbetning av den situation som många flyktingar och asylsökande befinner sig i. 

Kontakta Flyktingrådgivningen

Kontaktperson: Maria Harrysson Kurkiala, tfn. 018-430 38 17