Foto: Linnea Skog

Fastlagssöndagen med tema: Kärlekens väg

Välkommen att fira andakt från Tunabergskyrkan.

Fastlagen är de tre dagarna före askonsdagen. Detta är kalasdagarna inför fastan då man med rejält festande tar avsked av vardagen och går in i fastetidens enkelhet och avhållsamhet. Falstlagen lyfter fram det goda i livet och kan också firas som en tacksamhetsfest för allt det goda Gud gör och ger.

Idag har vi med oss pedagogerna Sarah Åkerstrand och Linnéa Skog. På piano kyrkomusiker Johanna Yuhsin Chuang.

 

Kollekt
Ge gärna en gåva till kollekten som idag, 14 februari som går till Act Svenska kyrkans fastekampanj ”Under samma himmel”. 
Swish: 123 457 1402 
Act Svenska kyrkan

Läs hälsning med kollektvädjan här:

Fastetiden leder in oss på kärlekens väg och vi får följa Jesu vandring genom lidande och död till uppståndelse och liv. För många är det en tid för att visa särskild omsorg om medmänniskan, i solidaritet med dem som behöver det mest.

Coronapandemin har drabbat många samhällen och situationen är mycket svår för miljontals människor.

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med kyrkor och andra samarbetspartners över hela världen för att bygga hållbara samhällen. Människor samarbetar för att exempelvis rusta upp sjukhus, säkra vattenförsörjning och skapa sociala skyddsnät. Genom inflytande och ansvar växer tilltron till varandra i samhället och våldet minskar.

Tack för att du är en del av detta arbete!

Erik Lysén
Chef, Act Svenska kyrkan