Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Uppsala Besöksadress: Domkyrkoplan 2 A, 75310 Uppsala Postadress: BOX 897, 75108 UPPSALA Telefon:+46(18)4303500 E-post till Svenska kyrkan Uppsala

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Evensong in English och Aftonsång på svenska

Under hösten 2019 och våren 2020 finns möjlighet att delta i Evensong eller Aftonsång vid en serie tillfällen i Uppsala domkyrka.

Alltsedan Gamla testamentets tid har Guds folk framfört böner när dagen går mot sitt slut. Många händelser i Jesu liv är associerade med aftonen, till exempel den sista måltiden och när han visade sig som uppstånden för lärjungarna på väg till Emmaus.

De första kristna fortsatte att praktisera aftonbön som kom att bli en central del av utvecklingen av kyrkans liturgi. På 500-talet infördes en regel i klostren att hålla aftonbön, vilken har hållits in i våra dagar. Kärnan i den monastiska aftonbönen är vesper, som innehåller en hymn (församlingssång), psaltarpsalmer, en bibelläsning, Magnificat (Marias lovsång), Herrens bön och avslutande böner. Efter vespern bedjes en sen kvällsbön kallad complitorium, i vilken Nunc Dimittis (Symeons lovsång) sjungs i stället för Magnificat.

Vid reformationen, när klosterväsendet upplöstes i de protestaniska kyrkorna och latinet ersattes som det liturgiska språket, införde den anglikanska kyrkan en tidebön som sammansmälter de två monastiska aftonbönerna vesper och completorium i vad som kallades Evensong. Redan i den första bönboken på engelska, the Book och Common Prayer från 1549, finns Evensong representerad. Recitationen av psaltarpsalmer, Magnificat och Nunc Dimittis utgör hjärtat av Evensong och har varit föremål för en rik variation av musikaliska tonsättningar. Den anglikanska kyrkans Evensong är en vacker och populär gudstjänstform som kännetecknar det engelska katedrallivet där den framförs dagligen av katedralens kyrkokör.

Under hösten 2019 och våren 2020 kommer Choral Evensong in English och en svensk variant, Aftonsång på svenska, att framföras i Uppsala domkyrka av våra körer en gång i månaden på söndagar kl 16.00. Varmt välkommen att delta!