Foto: Henrik Viberg

En höghöjdsbro mellan domkyrkotornen

Drygt 12 meter lång och 1 ton tung överbryggning ska underlätta det fortsatta arbetet med tornkrönen.

Bro mellan tornen monterad på 52 meters höjd

Idag, torsdag den 14 maj, tog projektet med tornkrönen på Uppsala domkyrka ytterligare ett steg mot att färdigställa restaureringen av kors och dekorationer högst upp på tornen. 

En 12,6 meter lång och cirka ett ton tung stålbro monterades på plats mellan norra och södra tornet under torsdagsmorgonen. Den tillfälliga överbryggningen mellan tornen monteras på 52 meters höjd för att underlätta tillträdet till det norra tornet, eftersom det då inte krävs en flytt av intagsbryggan med hiss som står på den södra sidan om det södra tornet.

- Som alltid med jobb i och kring domkyrkan är höjden och storleken en utmaning. Bron monteras i ett stycke och därför behöver vi ta stor hänsyn till vindarna vid montaget, säger Viktor Wadelius, projektledare för restaureringen. Den tillfälliga bron mellan tornen kommer att ligga tills vi är klara med renoveringen av det norra tornets tornkrön och den kommer att vila på tegelmurens upplag.

Det här är första gången det monteras en bro på en så hög höjd i Uppsala. Förlagan är Pelle Svanslös bro i Uppsala.

Kl 8.10 är bron på plats och Viktor Wadelius är nöjd:
-Allt har gått som planerat. Det ser enkelt ut nu på plats, men den här sortens arbete kräver långa och noggranna förberedelser.

Se bilder från monteringen och utsikten nedan. Mer läsning om restaureringen av tornkrönen hittar du här.