Digitala gudstjänster i Vaksala församling

Från och med nyår publiceras Vaksala församlings gudstjänster på Vaksala församlings Facebooksida.