Meny

Aktuellt om coronaviruset

Svenska kyrkan Uppsala följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut. Här kan du löpande ta del av hur dessa tillämpas i gudstjänster, konserter och andra verksamheter.

Läs mer om vad som gäller just nu

Kyrkan är en helig plats där gudstjänster, musikevenemang och andra verksamheter är trygga och positiva sammanhang för många. Av omsorg om och med hänsyn till varandra följer och tillämpar vi de rekommendationer och beslut som fortlöpande ges från Folkhälsomyndigheten och Sveriges regering.

förbud mot sammankomster över 50 personer

Regeringen förbjuder alla allmänna sammankomster med mer än 50 personer, meddelar statsminister Stefan Löfvén. Beslutet träder i kraft på söndag 29/3. Den som bryter mot förbudet kan straffas med böter eller fängelse.
Läs mer härom hur beslutet påverkar gudstjänstfirandet i kyrkorna.

Under Stilla veckan och påskhelgen kommer en rad andakter och gudstjänster att webb- eller livesändas från Uppsala domkyrka.

vid gudstjänstfirande

Vid gudstjänstfirande behöver vi ta särskild hänsyn och visa omsorg om varandras hälsa. I nattvardsgudstjänsten, vid fridshälsningen, tar vi inte i hand, men kan på andra sätt hälsa varandra med Herrens frid. Vid nattvarden doppar vi brödet i vinet. Vi ber alla gudstjänstdeltagare att följa de instruktioner om tvättrutiner som finns i lokalerna.

Stanna hemma om du känner någon form av symptom (hosta, halsont, snuva, feber m fl), oavsett om du rest till drabbade områden eller inte. Om du tillhör en riskgrupp (t.ex. äldre personer och personer med underliggande sjukdomar) bör du också stanna hemma.

Gud, ta hand om vår oro. Hjälp oss till omsorg om varandra. Var med alla drabbade, alla utsatta. Tack för kyrkans trygga rum. Vi överlämnar oss i dina händer.

enskilda samtal

Att tillsammans med någon som lyssnar få dela tankar om livet, tron och tillvaron  är lika viktigt i kristider som annars. I domkyrkan står Mennanders kor (nära entrén i södra sidogången) öppet för drop in-samtal med präst tis och tors, kl 14.30-16.30 eller med diakon ons och fre, kl 13-15.

Samtalskontakt via telefon: 018-430 38 08.
Välkommen också att ta kontakt med präster och diakoner i församlingarnas stadsdelskyrkor.

körverksamhet

Körverksamheten är igång på nytt efter vårens uppehåll, förutom vissa körer där större delen av medlemmarna är över 70 år. Svenska kyrkan Uppsalas körer följer Sveriges körförbunds tips och råd för att undvika smittspridning.

konserter och evenemang 

I nuläget ställer vi in alternativt skjuter upp all konsertverksamhet med större ensembler i Uppsalas kyrkor. Köpta biljetter till konserter som skulle ha givits i domkyrkan återlöses via Ticketmaster och Katedralbutiken, 018-430 36 30. För enskilda musikframträdanden i kyrkorna, följ nyheterna och kalendern här på Svenska kyrkan Uppsalas hemsida.

äldreboenden

Besök på äldreboenden ställs för närvarande in men präster och diakoner finns även fortsättningsvis tillgängliga för samtal när så önskas.

Vi följer utvecklingen för att fatta vidare och nödvändiga beslut. Ambitionen är i grunden att ha kyrkorna öppna och bemannade utifrån de förutsättningar som råder. Eventuella förändringar informerar vi om på denna sida.

vad var och en kan göra

Vi kan visa omsorg om varandra genom att när vi träffas i kyrkorna, och även annars, tänka på följande:
- Tvätta händerna ofta och noga
- Hosta eller nys i armvecket
- Undvik att handhälsa
- Stanna hemma om du känner någon form av symptom (hosta, halsont, snuva, feber m fl), oavsett om du rest till drabbade områden eller inte.

Röda Korset har på sin hemsida en rad enkla tips för att hantera den oro vi alla kan känna vid kris. Ta gärna del av dem.

Vi innesluter alla som på olika sätt drabbas av corona-pandemin i bön och uppmanar varandra att särskilt be för äldre, sjuka och för alla i de stora flyktingströmmarna.

Mer information: Folkhälsomyndigheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap