Foto: Henrik Viberg

Aktuellt om coronaviruset

Svenska kyrkan Uppsala följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut. Här kan du löpande ta del av hur dessa tillämpas i gudstjänster, konserter och andra verksamheter.

Läs mer om vad som gäller just nu

Kyrkan är en helig plats där gudstjänster, musikevenemang och andra verksamheter är trygga och positiva sammanhang för många. Av omsorg om och med hänsyn till varandra följer och tillämpar vi de rekommendationer och beslut som fortlöpande ges från Folkhälsomyndigheten och Sveriges regering.

Uppdatering fr o m tisdag 24 november

Länsstyrelsen fattade 23 november beslut om max åtta sittande deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i länet. Detta får tydliga konsekvenser för gudstjänstfirandet och övriga verksamheter i Uppsalas kyrkor. Digitala alternativ för gudstjänstfirande blir nu vanligare, också under advents- och julfirandet, och du hittar löpande aktuell information här. Kyrkorna håller dock fortsatt öppet som tidigare för ljuständning, bön och samtal.

Ett undantag från 8-personersregeln är begravningsceremonier, där regeringen beslutat att upp till 20 personer får delta.

Med hänsyn till den fortsatta smittorisken är det fortfarande lika viktigt att vi precis som tidigare visar varandra omsorg. Vid besök i kyrkorna hjälps vi åt genom att hålla avstånd, tvätta händerna och att alltid stanna hemma om vi känner av förkylningssymptom eller sjukdom.  

vid gudstjänstfirande

Vid gudstjänstfirande behöver vi ta särskild och omfattande hänsyn till situationen som råder. I nattvardsgudstjänsten, vid fridshälsningen, tar vi inte i hand, men kan på andra sätt hälsa varandra med Herrens frid. Vi ber alla gudstjänstdeltagare att följa de instruktioner om tvättrutiner som finns i lokalerna.

Gud, ta hand om vår oro. Hjälp oss till omsorg om varandra. Var med alla drabbade, alla utsatta. Tack för kyrkans trygga rum. Vi överlämnar oss i dina händer.

Stanna hemma om du känner någon form av symptom (hosta, halsont, snuva, feber m fl). Om du tillhör en riskgrupp (t ex äldre personer och personer med underliggande sjukdomar) bör du också stanna hemma.

enskilda samtal

Att tillsammans med någon som lyssnar få dela tankar om livet, tron och tillvaron  är lika viktigt i kristider som annars. I domkyrkan står Mennanders kor (nära entrén i södra sidogången) öppet för drop in-samtal med präst/diakon vardagar kl 14.30-16.30.

Samtalskontakt via telefon: 018-430 38 08.
Välkommen också att ta kontakt med präster och diakoner i församlingarnas stadsdelskyrkor.

körverksamhet

Körverksamheten är utifrån de nya bestämmelserna för närvarande starkt begränsad.Svenska kyrkan Uppsalas körer följer Sveriges körförbunds tips och råd för att undvika smittspridning.

konserter och evenemang 

Under 2020 blir många konserter på grund av det rådande läget inställda eller uppskjutna. Köpta biljetter till konserter som skulle ha givits i domkyrkan återlöses via Ticketmaster och Katedralbutiken, 018-430 36 30. För enskilda musikframträdanden i kyrkorna, följ nyheterna och kalendern här på Svenska kyrkan Uppsalas hemsida. Ambitionen är att på ett smittsäkert och tryggt sätt ändå kunna erbjuda musikevenemang i våra kyrkor utifrån rådande restriktioner och lokalernas förutsättningar.

äldreboenden

Vi följer utvecklingen för att löpande fatta aktuella och hänsynstagande beslut vad gäller prästers och diakoners besök på äldreboenden i Uppsala. 

hitta mer information

Röda Korset har på sin hemsida en rad enkla tips för att hantera den oro vi alla kan känna vid kris. Ta gärna del av dem.

Vi innesluter alla som på olika sätt drabbas av corona-pandemin i bön och uppmanar varandra att särskilt be för äldre, sjuka och för alla i de stora flyktingströmmarna.

Mer information:
LänsstyrelsenFolkhälsomyndigheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap