Boksläpp - jubileumsbok om Uppsala domkyrkas gosskörs historia

Jubileumsboken släpps på 100-årsdagen av gosskörens första framträdande. Gosskören bjuder på sång och några medverkande skribenter talar bland annat ärkebiskop emeritus. Anders Wejryd, Lördag 21 november kl. 13.00 Uppsala domkyrka. INSTÄLLT.

Boksläpp för Veni veni Emanuel - Upppsala domkyrkas gosskör 100 år - INSTÄLLT

Körsång är en viktig del av Uppsalas kulturliv, där 100-årsjubilerande Uppsala domkyrkas gosskör har en viktig plats. Veni, veni Emmanuel innehåller en längre historik samt kortare bidrag från personer som varit och är engagerade i Uppsala domkyrkas gosskörs verksamhet.

Boksläpp för Veni, veni Emmanuel

Lördag 21 november kl. 13.00  INSTÄLLT på grund av de nya restriktionerna och det allvarligare smittläget
Uppsala domkyrka
Begränsat antal platser på grund av rådande restriktioner. Kom i god tid.

Medverkande

Uppsala domkyrkas gosskör under ledning av Margareta Raab
Annica Anderbrant, domprost
Anders Wejryd, ärkebiskop emeritus och Uppsala domkyrka gosskörs beskyddare
Andrew Canning, organist
Margaretha Andersson, chef för avdelningen musik och museer, Uppsala universitet
Annika Sjöqvist Platzer, redaktör för boken