Tack för julgåvan 2021!

Svenska kyrkan i Uppsala tycker att alla barn ska kunna få en julklapp! Tack till alla gåvogivare som bidragit. Ansökningarna har behandlats färdigt och gåvor delas ut. Läs mer här om antal som fått del av julgåvan i år och hur du skänker till den.

Ett stort tack för Julgåvan 2021

Julgåvan är ett bidrag till julklappar eller för att möjliggöra aktiviteter under jullovet för barn. Sökande ska ha försörjningsansvar för ett eller flera barn under 20 år (född 2001-2021), och bo i Uppsala, samt leva på försörjningsstöd eller med en låg inkomst. 

Nu är julgåvans ansökningar behandlade. Tack till alla gåvogivare! ca 600 barn får del av julgåvan år 2021. 

Vill du bidra? 
Vill du skänka till Julgåvan? Sätt in din gåva på bg 681-0410 eller skänk via
Swish på 123 055 32 63. Märk inbetalningen med ”julgåva”.

Frågor och övriga upplysningar:
Tel: 018-430 35 00 (växel), meddela att du ringer angående Julgåvan.