Foto: Andrik Langfield

Bibelpärlor - bibelsamtal i Gottsunda kyrka

Kom med din nyfikenhet, dina frågor och tankar för ett förutsättningslöst samtal kring bibelns kända och okända ställen. Ledare är prästerna Åsa Enochsson Stjernström och Rabbe Sandell. Fem onsdagar med start onsdag 6 oktober.

Bibelpärlor - bibelstudiegrupp i Gottsunda kyrka

 

Vi som leder samtalet heter Åsa Enochsson Stjernström och Rabbe Sandell och är samt har varit präster i Gottsunda församling.

Vi inleder med en kopp kaffe eller te, ger sedan en kort bakgrund till kvällens aktuella bibelställe och börjar så samtalet. 

Inga förkunskaper behövs!

tid och plats

Vi möts fem gånger varannan onsdag med start 6 oktober kl. 18.30 – 19.45 i Gottsunda kyrka. 

Datum

6 oktober, 20 oktober, 3 november, 17 november och 1 december.  

Samtalsledare

Åsa Enochsson Stjernström och Rabbe Sandell som är, eller har varit, präster i Gottsunda församling.

ställ dina frågor till

Åsa Enochsson Stjernström

Telefon: 018 – 430 38 20