Foto: Unsplash Leon Wu

Askonsdagsgudstjänst i Taizéanda

Handlar askonsdag om aska? Läs mer här och var med den 17 februari kl. 18.30 via Zoom.

Askonsdagen inleder fastetiden. En tid då vi i kyrkan inbjuds till eftertanke och till att nå djupet i våra liv. En tid av att rensa bort det onödiga, det som tar för mycket energi och kraft och istället ge fokus till det som är nödvändigt i livet. Man kan välja avhållsamhet från något, man kan be, man kan tänka mer på andra eller kanske rannsaka sig själv.

Askan symboliserar livets bräcklighet och förgänglighet men i ett sammanhang, den kristna tron, som alltid visar på hopp och att Gud skapar nytt liv ur askan.

Anmäl dig till Matilda Oldeberg så får du länk till Zoom.

Välkommen att stanna kvar med en kopp kaffe eller te digitalt efter gudstjänsten.